Platobné podmienky

Dohodnutá lehota splatnosti: do 2 dní od potvrdenia objednávky. 
Spôsoby platby: v našom online obchode je možné platiť nasledujúcimi spôsobmi:

  • PLATBA PREVODOM Z ÚČTU - pri tejto metóde platby poukáže zákazník peňažné prostriedky na účet spoločnosti Uniq Bros s.r.o., ktorý máme vedený v UniCredit Bank.  

Platobné údaje: UNICREDIT BANK SLOVAKIA, a.s.,
číslo účtu: 1569716008/1111
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK48 1111 0000 0015 6971 6008 . 

Do 2 pracovných dní po obdržaní danej sumy a po dodaní potrebnej grafiky od zákazníka  sa tovar vyrobí, zabalí, odošle Slovenskou poštou a doručí podľa našich dodacích podmienok.

Ako variabilný symbol použite číslo objednávky, ktoré Vám bude zobrazené v potvrdzujúcej mailovej správe. PRE SPRÁVNE SPÁROVANIE OBJEDNÁVKY, UVEĎTE ČÍSLO ZA POMLČKOU.


  • PLATBA VKLADOM NA ÚČET (vkladom na náš účet z Vašej banky, pošty) - pri tejto metóde platby poukáže zákazník na účet Uniq Bros s.r.o. požadovanú sumu prostredníctvom pošty alebo svojej banky. Ako variabilný symbol použite číslo objednávky za pomĺčkou.

Platobné údaje: UNICREDIT BANK SLOVAKIA, a.s.,
číslo účtu: 1569716008/1111
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK48 1111 0000 0015 6971 6008 . 

Do 2 pracovných dní po obdržaní danej sumy a po dodaní potrebnej grafiky od zákazníka sa tovar vyrobí, zabalí, odošle Slovenskou poštou a doručí podľa našich dodacích podmienok.

Ak vkladáte hotovosť na účet cez poštu, použite poukaz typu U a vyplňte správne všetky údaje, aby sme mohli Vašu platbu správne identifikovať. Tento spôsob platby, resp. prevod hotovosti cez poštu, trvá maximálne 3 pracovné dni. Nezabudnite uviesť správny variabilný symbol, ktorým je číslo objednávky. PRE SPRÁVNE SPÁROVANIE OBJEDNÁVKY, UVEĎTE ČÍSLO ZA POMLČKOU. Do správy pre adresáta uveďte ESHOP UNIQ BROS. Adresátom je: Uniq Bros s. r. o., Greisigerova 7, 059 01 Spišská Belá.